Verander en je omgeving verandert mee

Na het doorlopen van de oriëntatietherapie mocht ik begin maart starten met de doorgedreven therapie bij het Centrum voor Cognitieve Gedragstherapie bij vermoeidheid en functionele stoornissen van het UZA. Een hele mond vol, ik weet het. Voor mij – en bij uitbreiding ons gezin – de laatste strohalm in de zoektocht naar duurzame tools om herstel te bevorderen en alle mogelijke kansen te geven.

Nog voor de tweede groepssessie beslist een nieuw virus – en vooral dan de opgelegde maatregelen om de opmars ervan in de kiem te smoren – dat het hele traject voor onbepaalde tijd in de ijskast gaat. Half augustus starten we opnieuw.

Tijdens dat half jaar, of eigenlijk al sinds de start van de oriëntatietherapie, ga ik aan de slag met wat me wordt aangereikt. Met spijt in het hart zet ik mijn enige regelmatige buitenshuis-activiteit – en tevens ook mijn wekelijkse work-out – stop: voorlopig geen buikdansen meer wegens te belastend voor een veel te lang veel te zwaar belast lijf. Opnieuw gaan buikdansen staat meteen bij op mijn lijstje met persoonlijke doelen.

“Jij gaat veranderen. Ten goede, daar mag je op vertrouwen. En als jij verandert dan verandert je omgeving mee. Je gaat op weerstand botsen. Op onbegrip. Misschien zelfs jaloezie. Geef mensen de kans om in te zien dat dit nodig is voor jou en voor je levenskwaliteit. Mensen die het beste met je voor hebben komen ook tot dat inzicht. Misschien geeft het hen wel dat nodige zetje om ook bewust(er) voor zichzelf te kiezen. Er gaan ook anderen zijn. Mensen die bij jou niet meer gaan vinden wat ze zo lang bij jou konden komen halen en op de meest uiteenlopende manieren aangeven dat ze daar niet mee akkoord zijn. Het kan je lelijk verrassen wie dat zijn. Laat hen gaan en focus op jezelf en jouw herstel. Het is niet jouw taak om hen voeding te geven, het is jouw taak om jezelf voeding te geven. Als je werkelijk alle kansen wil benutten om beter te worden dan laat je alles en iedereen los die dat in de weg staat. Zo omring je je met mensen die in jouw leven zijn omwille van jou en die jij in je leven wil omwille van hen. Evenwicht. Verbinding. Zuiver.”

(Photo by Ronny Sison on Unsplash)

Dat mag ik inderdaad ondervinden. Meer dan eens. Zowel in de positieve als in de niet zo fijne zin. Niet altijd even gemakkelijk en soms zelfs heel pijnlijk. De wetenschap dat het hoort bij dit hele herstelproces helpt en ik kies dan ook bewust voor vertrouwen. Voor verandering. En voor herstel.